پرژوه آقای وطن مسلک – خیابان خلیج – سال ۹۶

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: تجاری مسکونی
  • نوع مسئولیت : مدیریت فنی اجرایی
  • سازنده : آقای وطن مسلک
  • محل پروژه : تهران منطقه 18 ، خیابان خلیج
  • تعداد طبقات کل : 7 طبقه
  • تعداد زیرزمین : 1
  • اسکلت : بتنی
  • شروع پروژه : 1396
  • پایان پروژه : 1397
جزئیات پروژه
جزئیات بیشتر در مورد پروژه

کلیدواژه خود را وارد کنید