برچسب ها:تعهدات مجری ساختمان

تعهدات مجری و کارفرمای ساختمان

تعهدات مجری و کارفرمای ساختمان

تعهدات مجری ساختمان ۱. مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمام مراحل کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. ۲. مجری موظف است قرار دادهای ( شرایط عمومی و خصوصی ) و یکی از قراردادهای همسان ( با مصالح، بدون مصالح یا مدیریت پیمان ) را با […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید