تعهدات مجری و کارفرمای ساختمان

تعهدات مجری و کارفرمای ساختمان

تعهدات مجری و کارفرمای ساختمان

تعهدات مجری ساختمان

۱. مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمام مراحل کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.
۲. مجری موظف است قرار دادهای ( شرایط عمومی و خصوصی ) و یکی از قراردادهای همسان ( با مصالح، بدون مصالح یا مدیریت پیمان ) را با صاحب کار منعقد نموده و شرح وظایف و مسئولیتهای عمومی به شرح مواد ۱۰،۹،۸ و ۱۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را رعایت نماید.
۳. تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منظم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تائیدیه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی و ارسال گزارشات بصورت مرحله ای به شهرداری/ شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان نظام مهندسی استان.
۴. اجرای موضوع قرار داد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استاندارهای اعلام شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اخذ تائیدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هرمرحله از عملیات اجرائی از ناظران ذیربط.
۵. تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از اتمام مراحل فوق.
۶. مجری موظف است از مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و نیروهای ماهر دارای پروانه مهارت فنی در انجام کارها استفاده نماید.
۷. مدت و مبلغ اجرای ساختمان در قرار دادهای همسان مشخص گردیده است.

 

تعهدات کارفرمای ساختمان

۱. کارفرما موظف است حق الزحمه مجری ساختمان را طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق مراحلی که از طرف سازمان مهندسی ساختمان استان تعیین گردیده پرداخت نماید.
۲. کارفرما موظف است از طریق بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان را بیمه نماید.
۳. مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر می باشد.
الف- سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری حداقل ۱۰ سال
ب- نمای ساختمان حداقل ۵ سال
ت- عایق رطوبتی حداقل ۵ سال
ث- تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی، آسانسور حداقل ۳ سال

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید